Vytisknout
Kategorie: Ze života školy

V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 27. 1. 2020 pro žáky spolupracujících škol workshopy.

Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

Z_elatovice_ciz_jazyky.jpg Z_elatovice_ciz_jazyky_2.jpg Z_elatovice_fyzika.jpg

Z_elatovice_fyzika_2.jpg