Menu  

   

                                       

                                                                                                                                        

Projekt Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy  

V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily  11. 5. 2023 pro žáky spolupracujících škol workshopy, kterých se účastnili i naši žáci ze 3. a 5. třídy.

Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

 

Projekt Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy  

V rámci udržitelnosti projektu „Vybudování chemické laboratoře, dvou jazykových učeben, vybudování fyzikální učebny a konektivity školy“, jehož cílem je podpora a rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků, fyziky a chemie, se uskutečnily 9. 3.2023 pro žáky spolupracujících škol workshopy, kterých se účastnili i naši žáci z 1., 2. a 4. třídy.

Obsahem bylo využití moderních metod práce ve výuce cizích jazyků, fyziky a chemie s podporou moderních technologií získaných v rámci realizovaného projektu.

 

OBROVSKÁ GRATULACE NAŠIM FOTBALISTŮM. BLAHOPŘEJEME!!!! DĚKUJEME ZA KRÁSNÉ 3. MÍSTO A REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY.

 

   

   
© ZS Želatovice