Menu  

   

Zápis do 1. ročníku se na naší škole koná v pondělí 8. dubna od 14,30 do 17,30 hod.

U zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

*  rodný list dítěte nebo OP zákonného zástupce
*  rozhodnutí o odkladu, pokud byla školní docházka dítěti odložena

Ve formální části zápisu budou škole předány údaje o dítěti dle školského zákona a bude zahájeno správní řízení k přijetí dítěte k povinné školní docházce.

V motivační části zápisu se hravou formou dítě seznámí s vyučujícími a prostředím školy.

   

   
© ZS Želatovice