Menu  

   

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

 

Vážení rodiče,

v pondělí 30.4.2018 vyhlašuji podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona ředitelské volno z důvodu nutné údržby počítačové sítě.

V případě zájmu nahlaste paní vychovatelkám, že Vaše dítě bude v tento den ve školní družině.

 

Želatovice, 20.4.2018                Mgr. Edita Dlouhá

 

Odjezd ze ŠvP je v pátek 20. 4. 2018 kolem 11,00 hod.

Plánovaný příjezd do Želatovic kolem 14,00-15,00 hod. (dle dopravní situace).

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti rodičů, zákonných zástupců dítěte, ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Želatovice, okres Přerov, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2 písmene e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla takto:

k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 jsou přijati tito žáci pod uvedeným registračním číslem, které jim bylo přiděleno u zápisu dne 3. 4. 2018

 

Registrační číslo :             012018                 přijat

Registrační číslo :             022018                 přijat

Registrační číslo :             032018                 přijat

Registrační číslo :             042018                 přijat

Registrační číslo :             052018                 přijat

Registrační číslo :             062018                 přijat

Registrační číslo :             072018                 přijat

Registrační číslo :             082018                 přijat

Registrační číslo :             092018                 přijat

Registrační číslo :             102018                 přijat

Registrační číslo:              112018                 přijat

 

 

V Želatovicích dne 9. 4. 2018                                      Mgr. Edita Dlouhá

                                                                               ředitelka školy

 

   

   
© ZS Želatovice